aplikácie

Redukčné zariadenia FHT sú široko používané v rôznych druhoch prenosových strojov. Komponenty sú obľúbené, pretože majú vysokú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Redukčné jednotky sú vybavené pripevneným spätným uzáverom pre vysokú účinnosť prenosu a významnú životnosť.